משרדנו מתמחה בטיפול בפרוייקטים של השקעות בתעשייה ובתיירות המבקשים לקבל הטבות (כגון: מענקים, פטורים והקלות במסים, הלוואות בערבות מדינה) במסגרת "מפעל מאושר" עפ"י החוק לעידוד השקעות הון תשי"ט 1959.

המשרד מציע למשקיעים מקומיים ולמשקיעי חוץ ייעוץ כלכלי מקצועי, ליווי, פיקוח על ביצוע השקעות וקבלת הטבות, וייצוג בפני מרכז השקעות והחטיבות במשרד תמ"ס, משרד התיירות, משרד האוצר, בנק לפיתוח תעשייה, בנקים וגופים פיננסיים ורשויות, המשולבים בתהליך זה.